Πέμπτη 25 Ιουλ 2024
Για να μπορείτε να δείτε τα Private Picks Sistimatakias κάντε τώρα ΕΓΓΡΑΦΗ στην ιστοσελίδα μας !

Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

Για την είσοδό σας στο www.sistimatakias.gr και για τη χρήση του είναι υποχρεωτικό να διαβάσετε και να αποδεχθείτε τους γενικούς όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για οποιαδήποτε υπηρεσία του www.sistimatakias.gr. Είναι αρκετό να αποδεχθείτε μία μόνο φορά τους όρους αυτούς. Η χρήση των υπηρεσιών του www.sistimatakias.gr σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από εσάς όλων των όρων του παρόντος. Η είσοδος στο www.sistimatakias.gr απαγορεύεται σε ανηλίκους κάτω των 21 ετών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους αυτούς, τότε παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην είσοδό σας και εγκαταλείψτε την ιστοσελίδα μας.

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

O δικτυακός τόπος www.sistimatakias.gr περιέχει και διατυπώνει υποκειμενικές εκτιμήσεις, οι οποίες απηχούν προσωπικές απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συμβουλές στην συμμετοχή σε τυχερά παίγνια ή να παραγάγουν την βεβαιότητα ή έστω πιθανολογούμενη προσδοκία αποκομιδής κερδών. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας κάθε μορφής (κείμενο, εικόνες, μπάνκες, στατιστικά, γραφικά, γραφήματα, διαφημίσεις) είναι καθαρά ψυχαγωγικού, αποκλειστικά συμβουλευτικού, πληροφοριακού, ειδησεογραφικού και διαφημιστικού χαρακτήρα και αφορά την παροχή πληροφοριών, επισημάνσεων και ειδήσεων απευθυνόμενων προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, σχετικά με την ενημέρωση τους για θέματα που αφορούν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στοίχημα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που διεξάγεται νόμιμα και σε πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια ή σε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή νομίμου στοιχήματος, με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οικονομικό κίνδυνο, και δεν συνιστούν προτροπή ή παρακίνηση από μέρους της ιστοσελίδας προς τους επισκέπτες σε συμμετοχή σε τυχερά παίγνια. Το www.sistimatakias.gr σε καμία περίπτωση δεν παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής ή τοποθετήσεως στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης
.

Πνευματικά Δικαιώματα

Κάθε περιεχόμενη και κάθε εμφανιζόμενη στην ιστοσελίδα πληροφορία, διακριτικό σύμβολο ή λεκτική έκφραση, βάση δεδομένων, στοιχείο λογισμικού, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, εικονίδιο, ηχητικό σήμα, κινούμενη εικόνα (video), όπως και κάθε άλλο υλικό, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας ή συνεργαζομένου με αυτήν φυσικού προσώπου ή διαφημιζομένου τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προστατεύονται από τις κείμενες διατάξεις νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορευμένης ρητά και ανεπιφυλάκτως της προβολής και με κάθε τρόπο ή μέσο χρησιμοποιήσεως, τροποποιήσεως, δημοσιεύσεως, μεταδόσεως, διανομής, πωλήσεως, αναπαραγωγής και εκμεταλλεύσεως από τρίτα πρόσωπα. Απαγορεύεται η προβολή ή επανα-προώθηση στο Διαδίκτυο, ακόμη και όταν αυτή συνοδεύεται από την πληροφορία ότι το προβαλλόμενο στοιχείο προέρχεται από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, καθώς και η μετά την εκτύπωση διανομή ή προώθηση εντύπου υλικού σε τρίτα πρόσωπα ακόμη και όταν αυτή συνοδεύεται από την πληροφορία ότι το προβαλλόμενο στοιχείο προέρχεται από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση και αναπαραγωγή μέρους της ιστοσελίδας ή περιεχομένου προστατευομένου από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας είναι δυνατή, μόνον υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί ειδική προς τούτο έγγραφη άδεια από την ιστοσελίδα ή τον κύριο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του προκειμένου στοιχείου.

Λογαριασμοί Μελών - Εγγραφή - Ασφάλεια
 

Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας, επιλέγετε ένα password και ένα user name (email) για τον λογαριασμό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρήσετε απόρρητο το password και το username (email) σας και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας password ή/και username. Έχετ τη δυνατότητα αλλαγής password σε περίπτωση που δεν το θυμάστε. Υποχρεούστε: να ειδοποιείτε αμέσως τους διαχειριστές της ιστοσελίδας για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Διαφημίσεις - Προβολές - Εξωτερικοί Σύνδεσμοι
 
Το www.sistimatakias.gr παρέχει στην ιστοσελίδα του χώρο για προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω banners ή links.

Το www.sistimatakias.gr κάνει απλή διαβίβαση του περιεχομένου της διαφήμισης από τον διαφημιζόμενο. Η αποστολή του διαφημιστικού υλικού γίνεται απευθείας από τον διαφημιζόμενο προς τις θέσεις προβολής που του παρέχει το www.sistimatakias.gr. Κατόπιν τούτου, το www.sistimatakias.gr δεν θα φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της διαφήμισης, αφού δεν θα το ελέγχει πριν αυτό φτάσει στο www.sistimatakias.gr.

Το www.sistimatakias.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε οικονομική ζημιά που τυχόν θα προκύψει από τη συναλλαγή με τους προβαλλόμενους μέσω αυτών, αφού οι αναγνώστες θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη συναλλαγή τους με αυτούς. Όταν η ιστοσελίδα του www.sistimatakias.gr παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες (Links), αυτό θα γίνεται μόνο για την διευκόλυνση και ενημέρωση των συνδρομητών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόταση ή παρακίνηση για να τις επισκεφθούν.

Το www.sistimatakias.gr δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα και γενικά το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, αλλά και για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκύψει στους αναγνώστες από την χρήση τους, αφού οι αναγνώστες με δική τους αποκλειστικά ευθύνη θα επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές.

Το www.sistimatakias.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης του παρόντος site ανά πάσα στιγμή χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει κάποιον νωρίτερα.

 

Essential SSL