Πέμπτη 20 Ιουν 2024
Για να μπορείτε να δείτε τα Private Picks Sistimatakias κάντε τώρα ΕΓΓΡΑΦΗ στην ιστοσελίδα μας !

Ανακοίνωση της Ιπποδρομίες ΑΕ.

Ανακοίνωση της Ιπποδρομίες ΑΕ.

Ανακοίνωση

Η Ιπποδρομίες Α.Ε. βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει ότι είναι αναγκασμένη να μην προχωρήσει στη διοργάνωση ελληνικών ιπποδρομιών για το ερχόμενο διάστημα, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας διεξαγωγής τους, η οποία προκύπτει από πρόσφατα περιστατικά και γεγονότα που βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της εταιρείας.

Ειδικότερα, η Ένωση Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (ΕΙΔΙΕ) και η Ένωση Επαγγελματιών Προπονητών Δρομώνων Ίππων (ΕΝΕΠΔΙ), τα μέλη των οποίων έχουν στη ιδιοκτησία τους ή προπονούν την μεγάλη πλειοψηφία των ίππων που συμμετέχουν στις ελληνικές ιπποδρομίες, ανακοίνωσαν την απόφαση τους να απέχουν από τις εγγραφές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών. Οι ανακοινώσεις αυτές ήλθαν ως αντίδραση σε πρόσφατες αποφάσεις και ενέργειες της Φιλίππου Ενώσεως (ΦΕΕ), συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού του Προέδρου της ΕΙΔΙΕ από τις ελληνικές ιπποδρομίες για διάστημα ενός μηνός.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις προστίθενται σε μια μακρά σειρά άστοχων ενεργειών, σφαλμάτων, παραλείψεων και παραβιάσεων των νόμων 4172/2013 και 4338/2015 για την παραχώρηση του δικαιώματος διεξαγωγής ιπποδρομιών, καθώς και της αρχής της νομιμότητας από πλευράς ΦΕΕ, οι οποίες παρατηρούνται ήδη από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα η παρούσα διοίκησή της. Μέσω τέτοιου είδους ενεργειών, για τις οποίες έγκαιρα κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου, η ΦΕΕ επιχείρησε επανειλημμένως να υπερβεί τις αρμοδιότητες της, όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, και να τις επεκτείνει πέραν της εποπτείας της τεχνικής διεξαγωγής των ιπποδρομιών, με αποτέλεσμα να πλήξει και να παραβιάσει τα δικαιώματα της εταιρείας μας ως παραχωρησιούχου και μείζονος επενδυτή στην ελληνική ιπποδρομιακή δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων στη ΦΕΕ ίππων είναι 275, είναι αδύνατη η διοργάνωση ιπποδρομιών, κατά τρόπο μάλιστα που θα διασφαλίζει το κύρος, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους.

Με σεβασμό προς την ευρύτερη ιπποδρομιακή κοινότητα, η Ιπποδρομίες Α.Ε. εξάντλησε κάθε μέσο και προσπάθεια για την πρόληψη και αποτροπή των ανωτέρω εξελίξεων, πάντα στη βάση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ελληνικές ιπποδρομίες.

Η εταιρεία αναμένει την άμεση αποκατάσταση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της ιπποδρομιακής δραστηριότητας και της ιδιαίτερα σημαντικής επένδυσής της στις ελληνικές ιπποδρομίες.


Πηγή : Ιπποδρομίες ΑΕ


 

Essential SSL